Zonnepanelen voor huurders MeerWonen loopt als een zonnetje

Kaag en Braassem west – Eind mei hebben 1.000 huurders van MeerWonen een brief ontvangen met het aanbod om 8 zonnepanelen te plaatsen op het dak van de huurwoning. Een kleine 3 maanden later hebben 600 huurders zich al aangemeld voor de plaatsing van de zonnepanelen. Omgerekend zijn momenteel dus 4.800 zonnepanelen aangevraagd en de teller staat nog niet stil. “Een succesvolle start”, aldus Peter Hoogvliet, directeur-bestuurder van MeerWonen. “Nu moeten we zorgen dat de uitvoering ook goed verloopt. Na volledig akkoord van de bewoners wordt binnen 2 maanden contact opgenomen door Tautus, het bedrijf dat de zonnepanelen plaatst. Ondanks de grote hoeveelheid aanvragen, streven we natuurlijk naar een optimale dienstverlening. Er wordt met iedereen contact opgenomen om het plaatsen van de zonnepanelen uit te voeren. Deze zorgvuldigheid leidt ertoe dat het tot halverwege volgend jaar kan duren, voordat de laatste woning aan de beurt is.”

Verlaging woonlasten
Huurders die van het zonnepanelenaanbod gebruikmaken, betalen € 9,50 per maand voor het beheer van de panelen. Deze kosten worden ruimschoots terugverdiend door de lagere energierekening die er tegenover staat. Het netto-voordeel voor de huurder zal naar verwachting minimaal € 130,- per jaar bedragen.

MeerWonen heeft circa € 3 miljoen uitgetrokken voor de plaatsing en het onderhoud van de zonnepanelen. Dit bedrag komt bovenop de 4,3 miljoen euro die de corporatie al investeert in energiebesparende maatregelen om alle huurwoningen qua onderhoud en duurzaamheid in 3 jaar  naar gemiddeld label B te krijgen.

Artikel bron: Meerwonen