Zijn er nu wel of niet voldoende bedrijventerreinen

Kaag en Braassem – De gemeenteraad heeft besloten om onderzoek te doen naar de behoefte van bedrijventerreinen. En daarom wordt, in opdracht van de gemeenteraad,  een inventarisatie uitgevoerd naar de behoefte aan bedrijfsruimte en bedrijventerreinen. Hiermee werken we aan een goed vestigingsklimaat en passende vestigingslocaties voor onze bedrijven. Invullen kost ongeveer 10 minuten. Uw voordeel? Genoeg. Wat te denken van:

– de kans om uw wensen en eisen over bedrijfshuisvesting kenbaar te maken aan de gemeente

– aangeven hoe de gemeente kan inspelen op uw plannen en ambities

– kritisch stilstaan bij de ruimtebehoefte en toekomst van uw bedrijf.

Met als resultaat dat zowel u als de gemeente een scherper beeld krijgen van wat echt belangrijk is voor uw bedrijfsvoering.

Het onderzoek is onderdeel van een bredere verdieping van de vraag naar bedrijfslocaties die we samen met onze buurgemeenten oppakken. Wij horen daarom graag hoe u aankijkt tegen de (toekomstige) ruimtebehoefte van uw bedrijf.

Naar de enquete : www.enqueteviainternet.nl/KB

Artikel bron: Gem. KenB