Wordt het Solarpath of warmte uit de Braassemermeer

Kaag en Braassem -Tijdens de oordeelvormende politieke avond van woensdag 27 juni wordt aan de leden het B&W voorstel besproken om € 40.000 toe te kennen aan één van twee duurzaamheidsprojecten. Het betreft de aanleg van 30 m2 Solarpath of aan het onderzoek om warmte te halen uit het water van de Braassemermeer. Het lijkt een gelopen race. Al eerder heeft het Duurzaamheidsplatform aangegeven dat zoveel geld steken in de aanleg van een Solarpath niet erg zinvol is. Omdat daarna ook in de raad het voorstel sceptisch werd ontvangen heeft B&W besloten een nieuw voorstel te maken met een keuze.

De initiatiefnemers uit Rijsnaterwoude met de naam, Ons Warm Onthaal, om warmte uit de Braassmermeer te halen maken grote kans de € 40.000 euro te kunnen gaan besteden aan het onderzoek.  Een onderzoek wat hard nodig is omdat het voor het eerst een woonwijk betreft met bestaande woningen.  Het is de eerste stap in een lang proces voordat de bewoners van Rijnsaterwoude van het gas af kunnen om met een warmtepomp, gevoed door het water uit de Braassemermeer, hun huizen kunnen verwarmen.