Woningen op Landje van Egmond

Kaag en Braassem – Tijdens de besluitvormende raad hebben de politieke fracties zich in meerderheid uitgesproken voor de bouw van 20 levensbestendige senioren woningen. Twee raadsleden van SvKB, Christiaan Malin en Fred Zoetendaal, stemden tegen. Zij konden zich niet vinden in de manie, proces waarbij de dorpsraad en de direct betrokken bewoners van de Kerkweg betrokken zijn.

grijze gebied is Landje van Egmond achter de woningen aan de Kerkweg langs de N446

De fracties waren van mening dat er binnenkort evaluatie moet komen om in het vervolg niet in het dezelfde proces te komen. De bewoners wilden absoluut geen woningen en toch komen ze er simpelweg omdat de achterstand in de bouw van sociale woningen in te lopen, de wachttijd is nog veel te lang.

 

Auteur: Job Grovenstein