Woelige Baren maximaal vier bouwlagen

Kaag en Braassem – Het appartementengebouw op de voormalige plek van Woelige Baren wordt maximaal 4 etages hoog. Dat is de uitkomst van het raadsbesluit gisteravond in het gemeentehuis. Het is onduidelijk of de ontwikkelaar, die vijf etages wilde, aan dit plan wil mee werken.

De kogel is door de kerk of eigenlijk door de raadzaal. Met het amendement van SvKB die maximaal 4 bouwlagen wilde, heeft de meerderheid van de raad daar voor gekozen. Het CDA, D66, VVD en LKB stemden tegen, SvKB en PROKenB stemden voor. Reden: we willen het dorpse karakter behouden met dezelfde hoogtematen als de sociale nieuwbouw op  het terrein van de Gerardusschool en het Hof van Alkemade. Of de uitvoering van het plan van start gaat hangt sterk af van de bereidwilligheid van de ontwikkelaar die had aangegeven dat vijf bouwlagen nog kon, maar vier?

Vogelvluchtimpressie plangebied vanuit zuidoostelijke richting

Daarnaast is er nog de zorg of sociale koop voldoende geborgd kan worden. De raad en het college willen zich hiervoor hard maken maar of het juridisch voldoende afgedekt kan worden, daarover is nog allerminst zekerheid.

Auteur: Job Grovenstein