WMO-hulpmiddelen gegund aan Meyra en Welzorg

Kaag en Braassem – Meyra en Welzorg gaan vanaf 1 januari 2017 de hulpmiddelen leveren, die vallen binnen de Wmo. Hieronder vallen zaken als rolstoelen, scootmobielen, douchestoelen en tilliften. De gunning gaat over de levering, de dienstverlening en het onderhoud van de hulpmiddelen. De gunning geldt voor een periode van 2 jaar en kan 2 maal met 1 jaar worden verlengd.

Floris Schoonderwoerd, wethouder Sociaal Domein laat weten: “We vinden de kwaliteit van de hulpmiddelen en een goede dienstverlening aan de gebruiker, onze inwoner, erg belangrijk. Daarom hebben we met Meyra en Welzorg afspraken gemaakt over de communicatie met onze inwoners, de kwaliteit van de dienstverlening en de dienstverlening zelf. Het doel hiervan is onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, mee te denken in hun persoonlijk situatie en te streven naar de beste oplossing. Wij denken dat met deze twee partners te kunnen leveren.”

Klanttevredenheid

Om te toetsen of de leveranciers aan deze afspraken voldoen, doet de gemeente twee keer per jaar een telefonisch klanttevredenheidsonderzoek. Als uit dit onderzoek blijkt, dat de leverancier niet voldoende scoort (minimaal een gemiddelde score van 7.5 en minimaal een 6.5 per onderdeel), dan kan deze een gele of rode kaart krijgen. Een gele kaart betekent een verbeterplan maken en dat binnen 3 maanden uitvoeren. Een rode kaart betekent een klantenstop en alsnog de doelstellingen van het verbeterplan realiseren. Bij het uitblijven van verbeteringen kan de gemeente het contract beëindigen. De resultaten van dit onderzoek publiceren we op onze website www.kaagenbraassem.nl/ondersteuning.

Keuzevrijheid klant

Door deze aanbesteding, neemt Kaag en Braassem afscheid van Medipoint. Inwoners die gebruik maken van deze leverancier, kunnen terecht bij één van de nieuwe leveranciers. Alle klanten hebben van de gemeente een brief gekregen waarin zij geïnformeerd zijn over de dienstverlening van beide leveranciers. Met een keuzeformulier of een e-mail aan het Wmo-loket kunnen zij aangeven door welke leverancier zij in de toekomst ondersteund willen worden. Als op dit moment een klant een voorziening bij Meyra of Welzorg heeft, dan verandert er niets voor deze klant en kan deze bij Meyra of Welzorg blijven. Mocht een klant toch willen wisselen, bijvoorbeeld van Meyra naar Welzorg of andersom, dan is dat ook mogelijk.

Artikel bron: Gem. KenB