Wijziging procedure seniorenwoningen Saskia van Uylenburchlaan

Oude Wetering – De woningen Saskia van Uylenburchlaan 5 t/m 79 staan van oudsher bekend als ‘aanleunwoningen’. Eigenlijk zijn het gewone seniorenwoningen, net als de woningen in bijvoorbeeld de Gogherweide. Omdat de woningen naast het zorgcomplex liggen, zijn ze natuurlijk wel bij uitstek geschikt voor ouderen met een zorgbehoefte. Daarom was een bijzondere toewijzingsprocedure voor deze woningen van toepassing. De aparte wachtlijst past echter niet binnen de kaders van de regionale huisvestingsverordening en voldoet bovendien niet aan de wens van gemeente en corporatie om transparant te werken.

Hoe het tot nu toe ging

Om voor een woning in aanmerking te komen kon men zich inschrijven op een wachtlijst. Als een woning vrijkwam werd door de afdeling Wmo van de gemeente bepaald welke kandidaat van de wachtlijst in aanmerking kwam en die persoon werd vervolgens benaderd door een medewerker van MeerWonen. Het komt regelmatig voor dat iemand die in aanmerking komt voor een woning ervan afziet omdat hij/zij nog niet wil verhuizen en slechts ‘uit voorzorg’ op de wachtlijst staat. Ook komt het voor dat men denkt dat allerlei zorgvoorzieningen inbegrepen zijn. Dat is niet het geval. Het zijn zelfstandige woningen zonder extra voorzieningen. Mensen met een zorgindicatie moeten die zorg zelf regelen.

Hoe het wordt

Vanaf 1 juli worden vrijkomende woningen gepubliceerd op www.woningnethollandrijnland.nl. Door lokaal maatwerk in te zetten blijven de huidige voorrangscriteria van toepassing, namelijk: inwoners uit Kaag en Braassem van 65 jaar of ouder met een zorgindicatie. Als u voor een woning in aanmerking wilt komen, moet u zelf reageren. Daarna geeft het Kernteam van de gemeente Kaag en Braassem op basis van zorgindicatie aan, wie als eerste voor een woning in aanmerking komt. Zijn er geen kandidaten met een zorgindicatie, dan bepaalt de inschrijftijd in Woningnet wie als eerste in aanmerking komt.

Met deze gewijzigde regeling blijft gewaarborgd dat degene met de hoogste zorgindicatie met voorrang voor de woning in aanmerking komt. Voordeel is nu, dat voor alle inwoners transparant is dat er een seniorenwoning in de Saskia van Uylenburchlaan beschikbaar is.

Voor alle andere seniorenwoningen in de gemeente gold al dat de woningen werden aangeboden via Woningnet.

Artikel bron: Gem. KenB