Weinig hoop voor Het Veense Hout

Kaag en Braassem – De gemeenteraad heeft maandag 24 september besloten dat de voorgestelde locatie van Het Veense Hout niet past binnen het duurzaam (glas)tuinbouwgebied waardoor de initiatiefnemers op zoek moeten naar een alternatieve locatie. De gemeente hoopt wel dat er een succesvolle uitvoering van het project komt maar beperkt zich tot een  regisserende rol en een beperkt budget voor investeringen en geen budget voor structureel beheer.  De meerderheid in de raad is het met het college eens dat het huidige (business)plan van de stichting Het Veense Hout om diverse redenen niet haalbaar is. Daarom moet er een beter uitgewerkt (business)plan komen.

Alle fracties hadden een positieve grondhouding voor het initiatief van de stichting. Alleen SvKB stemde niet in met het voorstel van het college. Zij willen de stichting meer toekomst perspectief geven maar kwamen niet met een amendement op het raadsbesluit.  Of de stichting verder wil gaan met de gestelde kaders van de raad  geeft weinig hoop. In de brief die zij naar de raad hebben gestuurd staat te lezen: wij willen graag de gemeente ondersteunen in het opzetten,organiseren, beheren en onderhouden van een dorpspark. Maar zonder uw volledige steun richting Provincie en zonder adequate financiën en een bruikbare locatie, is het voor onze Stichting Het Veense Hout een gelopen race en is de in het voorstel genoemde risico dat Stichting Het Veense Hout zal stoppen, ten zeerste aanwezig.

Coby de Koning laat weten namens de initiatiefnemers weten dat zij erg teleurgesteld zijn en nu afwachten op de bevindingen van Nico van Brussel waar het is mis gegaan. Alle aangedragen alternatieve locaties passen niet in de visie van de groep om de locatie dicht bij het centrum te willen. De verwachting is dat voor het eind van dit jaar een definitief besluit genomen wordt over wel of niet doorgaan van de stichting.

Auteur: Job