Wat zijn de effecten van inademen van rook en dieseldampen?

Regio – Longpunt Leiden organiseert op vrijdagmiddag 10 februari een bijeenkomst in Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, 2317ST te Leiden, van 14.30u tot 16.30u. Gimano Amatngalim en Jasmijn Schrumpf, onderzoekers van het Laboratorium voor Respiratoire Celbiologie en Immunologie van de afdeling Longziekten (Leids Universitair Medisch Centrum; LUMC) houden een lezing houden met als titel “Wat zijn de effecten van het inademen van rook, sigarettenrook en dieseldampen?”.

Het is algemeen bekend dat inademing van sigarettenrook en luchtverontreiniging schadelijk is voor de gezondheid en sterke effecten heeft op de longen. Een beter inzicht in de manier, waarop deze longschade ontstaat, is van groot belang voor het begrijpen, het voorkomen en de behandeling van longziekten. Er wordt ingegaan op het wetenschappelijk onderzoek dat binnen het LUMC-laboratorium wordt uitgevoerd naar de effecten van sigarettenrook en dieseluitlaatgassen op longweefsel, en de modellen die daarvoor worden gebruikt. Professor C. Taube, longarts en afdelingshoofd van de afdeling Longziekten van het LUMC, zal tevens aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Op de gratis toegankelijke maandelijkse bijeenkomsten van het Longfonds in Longpunt Leiden ontmoeten mensen met een chronische longaandoening, hun mantelzorgers en zorgverleners elkaar. Naast het opdoen van kennis zijn er ook mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en sociale contacten op te doen. Aanmelding kan via leiden@longpunt.longfonds.nl, maar is niet verplicht.

Artikel bron: Longcentrum