VVD-fractie vergadert

Kaag en Braassem – Maandag 5 september organiseert de VVD Kaag en Braassem haar openbare fractievergadering in het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 te Roelofarendsveen (Locatie: de kantine).

VVD

De vergadering van de VVD begint om 20:00 uur.

De agenda van de fractievergadering omvat de volgende punten:

Opening
Mededelingen
Behandeling van de onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering van 12 september

  • Lijst van ingekomen stukken
  • Huisvestigingslasten SWA
  • Invoering Diftar

Behandeling van de onderwerpen op de agenda van de oordeelsvormende vergadering van 12 september:

  • Bestemmingsplan Roelofarendsveen-Zuid
  • Bestemmingsplan Floraweg 114b, Roelofarendsveen
  • Controleprotocol 2016-2017
  • Inrichting Raadzaal
  • Wijziging verordening commissie bezwaarschriften

Klik hier voor de bijbehorende stukken

Rondvraag

Brainstorm: De VVD Kaag en Braassem in de Raad het komende anderhalf jaar, zoals bekend heeft Paul van Emmerik afscheid genomen van de Gemeenteraad. Alwin Koek heeft de opengevallen plaats ingenomen. Ton van Velzen heeft ook afscheid genomen van de VVD Kaag en Braassem en gaat verder als onafhankelijk raadslid. Graag wil ik met u praten over de invulling zoals voorheen met burgerleden en/of fractiespecialisten. Misschien wilt u actief worden in het gemeentepolitiek? Ik wil u uitdagen om maandag langs te komen en mee te praten.

Locatie: Gemeentehuis – kantine (2e verdieping)
Aanvangstijd 20:00 uur