Vroonlandsebrug Rijnsaterwoude overgedragen aan gemeente

Rijnsaterwoude – Wethouder Herman Haarman van de gemeente Kaag en Braassem en dijkgraaf Rogier van der Sande van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben vandaag de overeenkomst getekend voor de overdracht van de Vroonlandsebrug in
Rijnsaterwoude aan de gemeente.

Vroonlandsebrug

Dijkgraaf Van der Sande, mevrouw Uilenberg en wethouder Haarman bij de Vroonlandsebrug

Het beheer en eigendom van de Vroonlandsebrug was tot dat moment in handen van het
hoogheemraadschap van Rijnland. Dat behoort niet tot de kerntaken van Rijnland. Omdat de verkeersontsluiting en de waterrecreatie rondom deze brug wél kerntaken van de gemeente zijn, is gekozen voor deze overdracht. Eigendom, beheer en onderhoud worden daar belegd waar ze logischerwijs thuishoren. Om diezelfde reden werd eerder de Veense Sluis al overgedragen aan de gemeente.
De bediening van de brug wordt geautomatiseerd, net zoals dat het geval is bij andere
bruggen over de Leidse Vaart. Pleziervaarders kunnen de brug voortaan met een knop zelf
bedienen.
Het hoogheemraadschap neemt de renovatie en automatisering voor haar rekening, waarna de brug volledig overgaat naar de gemeente. Het beheer en onderhoud van de brug blijven de eerste vijf jaar nog in handen van het hoogheemraadschap.
Foto:
op de achtergrond.
Foto 2: tekenmoment met mevrouw Uilenberg tussen de heren Haarman en Van der Sande in
(inmiddels 88 jaar en tot haar 85-ste heeft zij de brug bediend!)

Artikel bron: Gem. KenB