Voorlopige gunning veerdienst Kaag-Buitenkaag

Roelofarendsveen – De voorlopige gunning van de veerdienst Kaag-Buitenkaag is gegaan naar ODV Maritiem B.V. Op deze manier zorgt de gemeente voor een betrouwbare veerverbinding tussen Kaag en Buitenkaag. ODV Maritiem B.V. neemt de veerdienst over per 1 januari 2019.

Het contract met de huidige aanbieder afloopt op 1 januari 2019. Dit contract loopt al 20 jaar. De voorwaarden die hierin staan, zijn niet meer van deze tijd als het gaat om transparantie en andere voorwaarden. Om een nieuw en herzien contact op de markt te zetten, moest de gemeente een nationale openbare aanbesteding doen. De enige aanbieder krijgt de voorlopige gunning. Gemeente en ODV Maritiem praten nu over de precieze invulling van het contract. Dat gunning wordt definitief als er overeenstemming is over het contract. 

ODV Maritiem
ODV Maritiem is een (inter)nationale speler op de markt van de scheepvaart en offshore. Ze exploiteert negen veerdiensten (onder andere Akersloot, Woudeveer en drie veerdiensten over de Bergsche Maas) en levert nautisch personeel (zoals aan het gemeentelijke vervoersbedrijf van Amsterdam). De veerdienst Kaag-Buitenkaag past prima in de bedrijfsvoering van ODV Maritiem. Het bedrijf werkt met gecertificeerde bedrijven en personeelsleden en heeft een solide bedrijfsvoering op het gebied van  personeel en onderhoud. 

Gebruikers
Voor de gebruikers van de veerdienst is de continuïteit geborgd in de prestatieafspraken en het programma van eisen. Samen met een commissie, bestaande uit leden van de dorpsraad en zaakdeskundige inwoners van Kaag, is dat programma van eisen opgesteld. Deze commissie, waarin zowel financiële, juridische als technische expertise aanwezig was, heeft ook het plan van aanpak beoordeeld. Tijdens het zogenoemde verificatiegesprek is dieper op het plan van aanpak ingegaan en een toelichting gegeven op de haalbaarheid en de procedures die ODV wil gaan hanteren. 

Kosten
De exploitatiebijdrage die ODV Maritiem offreert is € 297.000 per jaar. Dit is hoger dan de bijdrage die de huidige exploitant ontvangt. Dat komt omdat het bedrijf aan aantal aannames heeft moeten doen ten aanzien van de personeelskosten van de over te nemen schippers. Ook de kosten voor onderhoud en vervanging zijn op basis van een aanname gedaan.  In de uitwerking van de overeenkomst wordt een verdere invulling gegeven aan de voorwaarden en de prijs. Na één jaar herijken partijen de gemeentelijke bijdrage op basis van de dan bekende cijfers. Het jaar daarna wordt dit nogmaals gedaan. In de risicoparagraaf bij de begroting 2019 is een reservering opgenomen op basis van het ingeschatte risico. Na de periode van twee jaar weten we wat de werkelijke financiële gevolgen zijn. 

Overdracht en kennismaking
ODV Maritiem gaat de komende periode met de huidige exploitant in overleg over het overnemen van personeelsleden, overdracht van kennis, documenten en eventueel bestaande contracten  en inwerken van de nieuwe medewerkers. Ook gaat ODV Maritiem kennis maken met het eiland. Zo zijn zij van plan om een informatieavond op Kaag te organiseren  en daarvoor ook belangenorganisaties zoals de dorpsraad en Stichting Promotie Kaag uit te nodigen.

 

Artikel bron: Gem. KenB