Vogels gluren bij De Hemmen

Woubrugge – Met de plaatsing van een vogelkijkscherm bij natuurgebied ‘De Hemmen’ (resultaat van het project ‘Parels’, initiatieven die de gemeente een voor inwoners en recreanten aantrekkelijker maken) komt de fauna in onze gemeente weer een stukje dichterbij.

vogels gluren

Wethouder Herman Haarman schroeft het de gluurgleuf vast

Broedende moerasvogels en grote hoeveelheden watervogels vinden hun plek in De Hemmen. Wethouder Herman Haarman kluste vanmorgen even mee bij de realisatie van het vogelkijkscherm. Samen met IVN, dorpsraad en andere groenorganisaties is dit scherm tot stand gekomen.

De gemeente Kaag en Braassem hecht belang aan een groene gemeente en draagt daar graag aan bij. De gemeente heeft vanaf 2016 extra budget beschikbaar gesteld om de zogenaamde ‘Parels’ uit te voeren; maatschappelijke projecten die een toevoeging zijn voor de beleefbaarheid van Kaag en Braassem. Denk daarbij aan het upgraden van het zwemstrand in Rijnsaterwoude, het plaatsen van een passantensteiger in Roelofarendsveen, het ophangen van hanging baskets in alle kernen en nu dus de realisatie van een vogelkijkscherm bij natuurgebied ‘De Hemmen’ in Woubrugge.

Met de plaatsing van het Vogelkijkscherm brengen we de fauna in onze omgeving weer een stukje dichterbij. Moerasvogels als de rietzanger, rietgors, karekiet en kiekendief en struweelvogels als de winterkoning, zwartkop en tuinfluiter, broeden in dit gebied in het broedseizoen. In de winterperiode kunnen grote hoeveelheden watervogels in de luwte bivakkeren in het Braassemermeer. Denk aan verschillende ganzen- en eendensoorten als kuifeend, krakeend en smient. Met het vogelkijkscherm kan de natuurliefhebber ‘verdekt’ genieten van deze vogelsoorten.

Komt u ook eens door de gaatjes kijken? (Zwetweg / Woudsedijk Woubrugge)

Artikel bron: Gem. KenB