Voetbalkooi is top, zwemplek heikel punt

Hoogmade – De algemene ledenvergadering van de Dorpsraad werd dinsdagavond door 25 leden. Zij kregen eerst een terugblik over de genomen initiatieven in 2017 en vervolgens werden de te nemen initiatieven in 2018 besproken. Zonder al te veel ophef loodste voorzitter Lauris Beets de aanwezigen door de agendapunten heen.

Bestuurslid Koos van der Meer roemde de samenwerking met de gemeente bij het tot stand komen van de voetbalkooi aan de Van Alcmaerlaan. De toplaag wordt binnenkort afgewerkt waarna er een feestelijk officiële opening volgt. Enige discussie ontstond toe de kastanjebomen aan de Zuidweg ter spraken kwamen. De leden hadden weinig begrip voor het standpunt van de gemeente dat alle bomen volgend jaar worden gerooid en er dan pas nieuwe aanplant komt met bomen die wel met hun wortels in het water kunnen staan. Want dat is de oorzaak dat ze ziek zijn. Ook komt er wellicht een aanpassing met het kruispunt van de parallelweg in verband met het afslaand verkeer vanuit het dorp.  Rob Lieverse had zich verdiept in een nieuwe bestemming van het terrein van de zuivering. Mogelijk wordt dat een honden uitlaatgebied. Ans Frelink begeleid de statushouders wat soms erg moeilijk is maar ook voldoening geeft.

Door de leden werd gevraagd naar bankjes lang het Polderpad. Er komt er zeker één, een tweede is nog niet duidelijk. De zwemplek blijft een heikel punt waarbij de belanghebbenden elkaar niet kunnen vinden in een oplossing en dus is van de zomer het water van de Does ter hoogte van de bushalte weer een geliefde zwemplek. Beets: ‘wij zijn uitgepraat, de gemeente moet een besluit nemen.

Activiteiten 2018

De bouw van Hoogmaase Wetering I wil maar niet vlotten. De Dorpsraad wil graag met de gemeente bij de erven van Corn. Sprongh, de eigenaar van de grond. De verdere nieuwbouw in de loop der jaren moet ook gezocht worden in de ZW hoek van het dorp. Maar de provincie gaat daar niet gemakkelijk mee akkoord. Bij de Bospolder moet het houten krot weg en het moet toch kunnen dat er een nieuw bedrijvenpand kan komen op de plaats waar nu de vervallen schuren staan.  De Dierenweide kan wel een opknapbeurt krijgen met meer verscheidenheid van dieren. De dorpsraad doet onderzoek naar een Stichting die de regie gaan voeren en daarbij doen ze nu een beroep op vrijwilligers zoals het ook elders in de gemeente werkt.

 

Auteur: Job Grovenstein