Vlietpark toegevoegd als onderzoeklocatie

Kaag en Braassem – De gemeenteraad heeft maandagavond besluiten genomen over vier locaties die onderzocht gaan worden of ze geschikt zijn voor extra sociale woningbouw.

Na veel discussie, overleg in de raad tussen de zes fracties en twee schorsingen werden de vier ingediende amendementen, op het voorstel van B&W, besproken waarom de fractie voor of tegen stemden. Wethouder Floris Schoonderwoerd zei vooraf dat hij zijn best had gedaan de afgelopen maanden de vier locaties op verschillende momenten en plaatsen aan de inwoners duidelijk te maken waarom de gemeente tot het voorstel is gekomen waarover de raad nu discussieert. Dat was niet altijd gemakkelijk. Nu de raad een besluit wil nemen over een locatie switch, Noordeinde Hoogmade vervangen door Vlietpark, verzoekt hij de raad om steun wanneer hij de direct betrokkenen gaat informeren.

Maar omdat alle partijen het amendement over het traject omgevingsparticipatie op voorstel van de woning coöperaties werd ondersteund, ondersteunen de partijen de wethouder bij zijn inzet de nu voorgestelde locaties te laten onderzoeken.

SvKB stelde voor het Noordeinde te verruilen voor het Vlietpark omdat het veel kansrijker zou zijn. Met 16 stemmen voor, CDA en Liberaal KenB tegen, werd het amendement aangenomen.  Het amendement van Liberaal KenB om niet op de Schoolbaan maar in het West End te bouwen vonden de andere  goed idee waarmee het werd verworpen. Het CDA stelde voor om de locatie Beukenlaan van de reservelijst af te voren waar een meerderheid van de raad mee instemde.

De vier onderzoeklocaties zijn nu Connexxionterrein in Leimuiden, Schoolbaan Oude Wetering, Land van Egmond in Woubrugge en Vlietpark in Hoogmade. Mocht de onderzoeklocatie niet geschikt zijn dan krijgt het college de vrijheid direct over te gaan naar de reservelijst.

Auteur: Job Grovenstein