Vissteigers Leidse Vaart/Woudsedijk

Langeraar – Dijkverbetering Woudsedijk gecombineerd met aanleg vissteigers Binnen het hoogheemraadschap van Rijnland wordt steeds actiever vorm gegeven aan het meekoppelen van recreatiekansen. Bij het verbeteren van de Woudsedijk langs de Leidse Vaart heeft dit geleid tot de aanleg van 25 vissteigers.

vissteiger

Vissteiger in aanleg

In goed overleg met de hengelsportvereniging in de buurt, is de aanleg van steigers voor sportvisactiviteiten gelijk aangepakt met de werkzaamheden aan de dijk. In gesprek met de omgeving Binnen dijkverbeteringsproject Woudsedijk is al in een vroeg stadium het gesprek aangegaan met de omgeving. De kans om vissteigers aan te leggen kwam zo bovendrijven, en inmiddels zijn de vissteigers daadwerkelijk gerealiseerd.

Eind januari ondertekenden de waterbeheerders in Noord-Holland (provincie, Rijkswaterstaat en de waterschappen) een intentieverklaring om voortaan voorzieningen voor waterrecreanten zoveel mogelijk mee te nemen bij al geplande werkzaamheden. Door werk te combineren kunnen deze voorzieningen zoals een aanlegsteiger, een visplek of een boothelling goedkoper worden aangelegd. De realisatie van de vissteigers bij de Woudsedijk, aangelegd in combinatie met de dijkverbetering, is hier een mooi voorbeeld van.

Jorke Wessels van Sportvisserij MidWest Nederland: “Het is mooi om te zien dat Rijnland het ‘bewust leven met water’ nu zichtbaar maakt in het veld. Vijfentwintig vissteigers langs de Leidsche Vaart geven onze sportvissers ‘droge voeten’ en geeft ze nog meer kans om te genieten van ‘schoon water’ met kans op vis. Dat daar achter de schermen door Rijnland en vele anderen keihard aan gewerkt wordt, wordt vaak niet gezien. En dat hoeft ook helemaal niet. Het resultaat staat en daar zijn wij blij mee.” De vissteigers zijn gefinancierd door Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland, Hengelsportvereniging De Brasem en het hoogheemraadschap van Rijnland.

Bron: http://hsvdebrasemteraar.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/26335/vissteigers-leidse-vaart-aan-de-woudse-dijk-bij-langeraar.html