Verkiezingsdebat: Krijgt CCH dan toch gelijk

Hoogmade – Het enige verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in de gemeente maakte woensdagavond 21 februari vooral duidelijk dat de verschillen tussen de vijf politieke partijen gering zijn. De lijsttrekkers, Karin van der Kaaden (CDA), Ruud van der Star (PROkenB), Petra van der Wereld (SvKB), Yvonne Peters (VVD) en Nick van Egmond (D66) waren het over de meeste onderwerpen eens en dan valt er weinig te discussiëren.

achter de tafel de lijsttrekkers in De Schuur

Het debat, bijgewoond door 70 belangstellenden uit de gemeente, georganiseerd door de Dorpsraad van Hoogmade in gebouw De Schuur, eigendom van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH), leverde weinig nieuwe inzichten op voor de zwevende kiezer. Waar het vooral om ging hoe de burgers betrokken kunnen worden in het besluitvormingsproces. Inspraak aan de voorkant is toch wat anders dan invloed en dat betekend nog niet dat de invloed ook wordt gehonoreerd wat de inwoners graag willen. Je kunt het tenslotte niet iedereen naar de zin maken. En dan is er ook nog een grote zwijgende meerderheid, hoe ga je daar mee om. Duidelijk werd dat de lijsttrekkers er mee worstelen.

Woningbouw en bedrijventerrein

Er stonden vier onderwerpen ter discussie die door de voorzitter Lauris Beets aan de orde werden gesteld. Als eerste de woningbouw en het bedrijventerreintje in de Bospolder. De woningbouw was snel duidelijk, ja er moet gebouwd worden maar dat werd 4 jaar geleden ook door de fracties beaamt maar waarom is er dan niks gebeurd.  De grondeigenaar van de Hoogmadense Wetering 1 zijn de erven van Corn. Sprongh en daar heeft de gemeente niks over te vertellen. De fracties werden opgeroepen er harder aan te trekken. Daarnaast is er de nieuwbouw naast de brede school, dat wordt vertraagd door bezwaren van eigen inwoners. Over de aanpak van de Bospolderwaar alle activiteiten al 15 jaar stil liggen aldus Marc van Leijden waren de lijsttrekkers het eens dat de verpaupering daar aangepakt moeten worden. Een dat bij woningbouw er een ontsluitingsweg moet komen is duidelijk maar werkt de provincie ook mee, dat is de vraag. De fractie willen niet onteigenen en de VVD wil wel minder sociale woningbouw om de nieuwbouw financieel aantrekkelijker te maken. De oproep: gemeente neem de regie.

Voorzieningen en subsidies

De vraag was welke rol moet de gemeente hierbij spelen. De MAG 2.0 kwam behoorlijk onder vuur te liggen door de dorpsgenoten. Niet investeren in stenen en wel subsidie geven voor de ijsbaan in Leiden want daar wordt geïnvesteerd in talenten zoals het college wil doen geloven, het klopt gewoon niet. Wanneer je creatief de formulieren invult krijg je wel subsidie voor je club of vereniging maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. De oproep was duidelijk, maak het transparanter en eerlijker. Dat geldt met name ook voor het CCH. Bestuurslid Frans Witteman was zichtbaar geïrriteerd dat er na 4 maanden nog steeds geen reactie is op hun brief om op dezelfde wijze behandeld te worden als het Maatschappelijk vastgoed waarvoor vlak voor het vaststellen van MAG nog even snel een overeenkomst is opgesteld. Frans: ‘u bent trumpuaans bezig, u trekt uw eigen gebouwen voor’  Thijs Mooren (CDA) vanuit de zaal: ‘alleen het CDA stelde de brief aan de orde maar de andere fracties wilden er niet over discussiëren.’  Dat raakte de lijsttrekkers, Petra van der Wereld en Nick bekenden dat daar niet de aandacht aan is gegeven wat had gemoeten, zij zegden toe dat te gaan herstellen.  Krijgt CCH dan alsnog gelijk.  Zo ook: ‘schaf de MAG af, je kunt de besparingen voor de inzet van de Driemaster ook rechtstreeks aan de verenigingen uitkeren.’  Lauris benadrukte dat de opmerkingen recht uit het hart van de inwoners komen.’

Inspraak en bewoners erbij betrekken

Het is nog steeds een onderwerp waar veel over te doen is. Het komt in de raadsvergaderingen regelmatig terug en er valt nog heel veel te verbeteren, het is en blijft voorlopig nog een zoektocht. Ook nu kwam er geen eenduidig antwoord. Op klachten over het niet reageren op klachten terwijl dat wel wordt toegezegd was eensgezindheid: dat moet echt beter.

Rondvraag

Op vragen uit het publiek ging het over plaatsen van windturbine/zonneweides waarop de fractie lieten weten dat we daar niet aan ontkomen. Yvonne Peters: ‘maar wel dat bewoners er in kunnen participeren.’  Waar een zwemplek moet komen is nog steeds onduidelijk, in Hoogmade is nog geen overeenstemming, nu moet de politiek maar beslissen was de opmerking.