Verkeersregelaars en bebording moeten sluiproute veiliger maken

Oud Ade/Rijpwetering – Maatregelen Provincie en Gemeente na afsluiting N445; een update

De Provincie Zuid-Holland vervangt de bestaande brug in de provinciale weg N445 in de kern Rijpwetering en past de kruising van de Zuidweg en de Pastoor van der Plaatstraat hierop aan. De werkzaamheden duren tot juni 2018. Met deze werkzaamheden verbetert de provincie de kwaliteit van de N445. Om de overlast door de werkzaamheden te beperken en het extra verkeer door de kernen goed te reguleren is er al een aantal maatregelen getroffen, zoals extra bebording, verkeersregelaars, snelheidsdisplays en snelheidscontroles. Provincie en gemeente bekijken de situatie continue, om te zorgen voor een veilige situatie.

Extra verkeersregelaars bij de school

In overleg met de school is besloten om in de ochtend- en middagspits extra verkeersregelaars in te zetten bij de school. Dat evalueren we na twee weken om dan te bepalen of de regelaars nog langer nodig zijn.

Extra bebording en controles

In overleg met de dorpsraad Oud Ade plaatsen we extra bebording om te stimuleren dat alleen bestemmingsverkeer voor de route door de kernen kiest. Ook zetten we in op extra controles in en om de kernen, om daarmee verkeersveilig gedrag te stimuleren.

Artikel bron: gem. KenB