Vergadering Oordeelsvorming politieke avond

Kaag en Braassem – Maandagavond 26 september om 20.00 uur start de oordeelsvormende politieke avond in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen met onderstaande agendapunten.  U wordt van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.

kb1

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Uitvoeringsplannen Extra Sociale Woningbouw

4 Bestemmingsplan Sluis 19 Nieuwe Wetering

5 Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen

6 Besluitenlijst politiek forum 12 september 2016

7 Terugkoppeling regiozaken

8 Vragenkwartier

9 Sluiting

Alle onderliggende stukken zijn te vinden op: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-oordeelsvorming-politieke-avond_4390.html

Auteur: Job Grovenstein