Vergadering Oordeelsvorming politieke avond

Kaag en Braassem – Maandagavond 25 september is de vergadering Oordeelsvormende politieke avond vanaf 20:00 uur in het gemeentehuis. U wordt van harte uitgenodigd de beraadslagingen bij te wonen.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Vijf bespreekpunten update MRSV

5 Sluiting

Alle onderliggende stukken kunt u raadplegen op: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-oordeelsvorming-politieke-avond_5008.html

Artikel bron: Gem. KenB