Vergadering Oordeelsvorming politieke avond

Kaag en Braassem – De vergadering van de Oordeelsvorming politieke avond begint vanavond naar verwachting om 20.15 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U wordt van van harte uitgenodigd de beraadslagingen bij te wonen.

De te bespreken agendapunten zijn:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen

5 Herziening bestemmingsplan Roelofarendsveen Zuid

6 4-Maandsrapportage

7 Rekenkamer Kaag en Braassem (voorstel RWG Financiƫn)

8 Perspectiefnota 2018

9 Nota van Uitgangspunten MRSV

10 Energieakkoord 2017-2025

11 Vragenkwartier

12 Besluitenlijst oordeelsvorming politieke avond 29 mei 2017

13 Sluiting

Alle achterliggende documenten zijn te raadplegen op: www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-oordeelsvorming-politieke-avond_4969.html

 

Artikel bron: Gem. KenB