Vergadering Oordeelsvorming politieke avond

Kaag en Braassem – Vanavond 8 mei begint om 20.00  uur de vergadering van de oordeelsvormende politieke avond van de politieke partijen. U wordt van harte uitgenodigd deze bij te wonen in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen.

De agenda:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen

5 Jaarrekening 2016

6 AED-burgerhulpverlening

7 Bestemmingsplan Oude Wetering

8 Bestemmingsplan Bospad 33, Oud Ade

9 Bestemmingsplan Molenpad 5, Rijnsaterwoude

10 Bestemmingsplan Langeweg 50, Roelofarendsveen

11 Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

12 Aanwijzing trouwlocaties

13 Vragenkwartier

14 Besluitenlijst politieke avond 27 maart 2017

15 Sluiting

Alle onderliggende documenten zijn te raadplegen op: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-oordeelsvorming-politieke-avond_4891.html

 

Auteur: Job Grovenstein
Artikel bron: Gem. KenB