Vergadering Oordeelsvorming politieke avond

 Kaag en Braassem РDe Vergadering Oordeelsvorming politieke avond is maandag 27 maart aansluitend na de Besluitvormende raad (om 20.00 uur). U wordt van harte uitgenodigd de vergadering in het gemeentehuis bij te wonen.

De agenda:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen

5 Invoering Diftar maatregelen voor betere afvalscheiding

6 Locatiekeuze Extra Sociale woningbouw Hoogmade

7 Wijziging legesverordening 2017 – tarief snelvaren

8 Initiatiefvoorstel D66: Invloed aan de voorkant en verder

9 Vragenkwartier

10 Besluitenlijst politieke avond 20 februari 2017

11 Sluiting

Artikel bron: Gem. KenB