Vergadering Inwoners informatiebijeenkomst

Kaag en Braassem – Vanavond vanaf 18.30 uur kunnen de inwoners van alle dorpen in de gemeente zich in het gemeentehuis in Roelofarendsveen zich op de hoogte stellen de toekomstvisie van hun dorp. Vanaf 19.30 uur discussiëren de politieke partijen in de raadszaal over de vijf thema’s van de MRSV.

Inloopbijeenkomst over alle dorpsperspectieven:

Voor de zomer hebben we in een dorpsbijeenkomst ‘Schrijf mee aan de toekomst van Woubrugge’ gehouden. In de bijeenkomst is eerst een presentatie gehouden over historie en unieke kenmerken van het dorp. In het tweede deel van de bijeenkomst hebben de aanwezigen op een kaart aan kunnen geven welke droom-, denk- en doeplannen men ziet voor het dorp. Deze input is verwerk tot een conceptverbeelding van elk dorp.

Deze conceptverbeelding kunt u bekijken op dinsdagavond 5 september. Dan organiseren wij een inloopbijeenkomst over alle dorpsperspectieven. Het doel van dit peilmoment is om u te informeren. Ook kunt u kijken wat er met uw bijdrage is gedaan en ons nog correcties meegeven

U bent van harte welkom tussen 18.30 en 21.00 uur in de Trouwzaal van het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Na 5 september nemen we alle verbeeldingen van de dorpen mee in de actualisatie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV). Wilt u meer lezen over de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie? Kijk dan op www.kaagenbraassem.nl/mrsv

Parallel aan de inloopbijeenkomst vindt om 19:30 uur in de raadzaal een richtinggevende discussie plaats over 5 thema’s uit de MRSV.

De resultaten van deze discussie werken door in de hele MRSV. Het is een openbare bijeenkomst en u bent welkom als toehoorder. Deze raadsbijeenkomst begint om 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De bespreekpunten zijn: Veenderveld II, percentage sociale huur- en koopwoningen, ruimtelijke kwaliteit, natuurontwikkellocaties en Drechtzone. Binnenkort wordt het definitieve programma voor dit deel van de avond opgenomen in de vergaderkalender van de gemeenteraad.

Voor meer informatie: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-inwoners-informatiebijeenkomst_5035.html

Artikel bron: Gem. KenB