Vergadering Besluitvorming raad

Kaag en Braassem – Maandagavond 6 november om 19.30 uur is de besluitvormende raad in het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Belangrijkste agendapunt is agendapunt 8 waar de Programmabegroting 2018 – 2021 aan de orde komt. U wordt van harte uitgenodigd de beraadslagingen bij te wonen.

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Besluitenlijst besluitvorming raad 23 oktober 2017

5 Lijst van ingekomen brieven en collegebrieven

6 Toezeggingenlijst

7 Bestuursrapportage 2017

8 Programmabegroting 2018 – 2021

9 Sluiting

Alle achterliggende stukken zijn te raadplegen op: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-besluitvorming-raad_5065.html

Auteur: Job Grovenstein