Vergadering Beeldvorming politieke avond

Kaag en Braassem – Maandagavond 25 september is de vergadering Beeldvorming politieke avond van 19:30 tot 20:00 uur in het gemeentehuis. U wordt van harte uitgenodigd de beraadslagingen bij te wonen.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Bestemmingsplan Bilderdam,  Leimuiden

5 Bestemmingsplan Recreatieperceel Westeinde Leimuiden

6 Gemeenschappelijke Regeling ICT Rijn en Braassem

7 Sluiting

Alle onderliggende stukken kunt u lezen op:http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-beeldvorming-politieke-avond_4627.html

Artikel bron: gem. KenB