Veenderveld kiest voor bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Roelofarendsveen – De uitslag van de draagvlakmeting is bekend. Een ruime meerderheid van de ondernemers is voor de invoering van een BIZ.

De ondernemers op het Veenderveld hebben zich bij een draagvlakmeting met een ruime meerderheid van 88% uitgesproken voor het invoeren van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Nadat het parkmanagement van Veenderveld het initiatief heeft genomen voor het oprichten van een BIZ, en de gemeenteraad afgelopen oktober de verordening heeft vastgesteld, is met deze stemming de laatste stap naar een BIZ gezet. Barry Verdel, voorzitter van Park Veenderveld, vertelt: “Hoewel we natuurlijk wel weten dat de betrokkenheid op het Veenderveld heel groot is, voelen we ons als bestuur gesterkt door de overtuigde stem voor een BIZ. We hebben nu ook de samenwerking voor de komende jaren zakelijk geborgd.”

Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelcentrum of bedrijventerrein waar ondernemers en/of vastgoedeigenaren via een jaarlijkse bijdrage samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Denk hierbij aan het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de BIZ. Deze voorzieningen dienen zowel het gezamenlijk belang van de ondernemers als het algemeen belang. Ze vervangen niet het basisvoorzieningenniveau van de gemeente, ze komen erbovenop. Zo kan het parkmanagement van Veenderveld de jaarlijkse bijdrage investeren in zaken als camerabewaking, de organisatie van gladheidbestrijding, aankleding van het gebied door welkomstborden voor bezoekers en verduurzaming van het bedrijventerrein.

Met de BIZ zet Veenderveld een volgende stap in de professionalisering van het bedrijventerrein. Yvonne Peters, verantwoordelijk wethouder, juicht het initiatief van de ondernemers ook van harte toe: “Wat een mooi resultaat: de eerste BIZ gaat van start op bedrijventerrein Veenderveld! Als gemeente hopen we dat dit succes andere ondernemers op bedrijventerreinen of winkelgebieden inspireert om zich ook te verenigen en samen met elkaar te werken aan een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Op naar de volgende BIZ in gemeente Kaag en Braassem!”

Artikel bron: Gem. KenB