Van productiebos naar recreatiebos gestart

Oud Ade – Op de grens van Kaag en Braassem met Leiderdorp is vanmiddag 15 november de eerste grond verzet in het Ghoybos door wethouder Yvonne Peters die daarmee de start heeft gegeven voor de herinrichting van het productiebos. Peters: ‘het verouderd productiebos gaat nu omgebouwd worden tot een duurzaam recreatiebos. Ik ben blij dat een lokale aannemer, Gebr. Van der Poel uit Oud Ade, de klus mag uitvoeren. Het ligt in hun achtertuin en dat verplicht hen wel om er wat moois van te maken.’

Ghoybos start (Small)

Met het nemen van een hap grond met een graafmachine, onder deskundige begeleiding van Dammes van der Poel, gaf de wethouder het startsein voor de ombouw. Met de ombouw is een bedrag gemoeid van ruim 1,1 miljoen euro wat betaald wordt uit de pot van de  Leidse Ommelanden waarin zes gemeenten samen werken aan een netwerk van recreatieve knooppunten in de omgeving van Leiden. Fiets-, wandel,- en vaarroutes moeten deze punten in de toekomst gaan verbinden.

Ghoybos ontwerp (Small)

het ontwerp

Om het recreatieve bos te maken worden nu nog 526 populieren gekapt en 240 nieuwe bomen gepland met daarnaast nog vele struiken. Het meest noordelijke deel wordt eind april 2018 opgeleverd en het zuidelijke deel in november 2018. De vertraging komt doordat Tennet vertraging heeft opgelopen bij de aanleg van het 380 kV tracé.

Auteur: Job Grovenstein