Uitnodiging: fractievergadering PRO

Kaag en Braassem, 21 november 2016 – De fractie van PRO Kaag en Braassem vergadert maandag 21 november in het gemeentehuis. De vergadering is ter voorbereiding op de politieke avond een week later, op 28 november. Dan wordt eerst een besluitvormende raadsvergadering gehouden om 19.30 uur en aansluitend een oordeelvormend politiek forum.

In de raadsvergadering van 28 november worden onder meer besluiten gevraagd over de toekomst van de ICT van de gemeente, het grondbeleid en over het Koersplan voor de Participatiewet die onder andere richting geeft aan de toekomst van de Sociale Werkvoorziening in Alphen.

Tijdens het oordeelvormende politiek forum, aansluitend aan de raadsvergadering, gaan de verschillende politieke partijen in de gemeenteraad een mening vormen over onder andere de toekomst van het voormalige gemeentehuis in Rijnsaterwoude, vernieuwing van de onderwijshuisvesting in Leimuiden en het beschikbaar stellen van een krediet voor de brede school in Hoogmade.

Artikel bron: PRO K&B
Foto bron: PRO K&B