Training ‘Welkom in Kaag en Braassem’

De gemeente Kaag en Braassem start vanaf 17 september met de training ‘Welkom in Kaag en Braassem’ voor statushouders.

Onze gemeente vangt dit jaar 69 nieuwe statushouders op, waarvan er 66 al daadwerkelijk in Kaag en Braassem wonen. De komende jaren verwachten we ook nog instroom van statushouders. Om deze nieuwkomers snel wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving, volgen zij een verplicht trainingstraject. De training met de naam ‘Welkom in Kaag en Braassem’ bestaat uit 4 trainingen op de zaterdagochtend.

wees-welkom

De kernwaarden van de Nederlandse samenleving lopen als een rode draad door de modules heen. Deze zijn:

  • Vrijheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Solidariteit
  • Participatie

Naast de kernwaarden zullen ook vrijwilligerswerk en scholing/begeleiding voor verenigingen onderwerp van gesprek zijn.

Wil je meer weten over de training? Kijk dan op www.kaagenbraassem.nl/statushouders.

Woensdag 14 septemberOp woensdagavond was er een bijeenkomst in ‘T Oog in Roelofarendsveen voor verenigingen in Kaag en Braassem. In 2017 wordt begeleiding van statushouders één van de belangrijkste thema’s waaraan de verenigingen kunnen deelnemen om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding. Er waren ruim 60 mensen van 40 verschillende verenigingen aanwezig op de informatieavond. De aanwezigen waren zeer enthousiast en dachten actief mee over op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren bij de participatie van statushouders binnen Kaag en Braassem. Er waren ook twee Syrische vrijwilligers uit het Tolkenteam aanwezig. Zij vertelde hoe ze in Nederland gekomen zijn en hoe belangrijk het vrijwilligerswerk voor hun is.

Aan het eind van de avond leverde 28 vrijwilligersorganisatie een formulier in waarop ze diverse ideeën hebben vermeld. Een greep uit de ideeën:

  • Eerst samen een sloep opknappen om daarna met elkaar te roeien.
  • Meesporten bij diverse verenigingen zoals volleybal, voetbal, badminton
  • Begeleiden van statushouders bij het doen van vrijwilligerswerk
  • Samen muziek maken.
  • Betrekken bij het Klussenteam.
  • Fietsles organiseren en samen fietsen.

In de komende weken wordt er met alle verenigingen een vervolgafspraak gemaakt.

Artikel bron: De Driemaster Kaag en Braassem