Tom in de buurt opent wijkpunt in het Spant

Leimuiden – Op dinsdag 4 oktober opent Tom in de buurt een nieuw wijkpunt in Leimuiden. Met koffie en gebak wordt het wijkpunt om 15.00 uur feestelijk geopend in aanwezigheid van wethouder Hoek. In het nieuwe wijkpunt werkt Tom in de buurt samen met De Driemaster.
Het is een lang bestaande wens van ouderen in Leimuiden, gesteund door de dorpsraad,
om dichtbij, in de eigen dorpskern, dagopvang te organiseren voor thuiswonende ouderen.
Het is deze wens die er voor gezorgd heeft dat TOM in de buurt in samenwerking met
WIJdezorg en De Driemaster een nieuw wijkpunt realiseert in Leimuiden. Waar naast ouderen iedereen welkom is voor activiteiten en vragen over zorg en welzijn.
Tom in de buurt zal in het begin zich richten op de wensen van de klanten die het wijkpunt
bezoeken. Dit betekent dat wij met de klanten gaan bekijken welke activiteiten wij met
elkaar op kunnen zetten. Bijvoorbeeld; klant A heeft in het verleden schilderles gegeven, is
bijvoorbeeld al een tijdje werkloos en zou het leuk vinden om het schilderen weer op te
pakken. Samen met deze klant organiseren wij een schilderactiviteit op het wijkpunt. Klant B, een oudere vrouw, is eenzaam heeft vroeger altijd gehaakt met haar zuster. Samen met mevrouw wordt er een activiteit georganiseerd op het wijkpunt. U kunt bij dit wijkpunt terecht voor leuke activiteiten, het organiseren van een eigen activiteit, een praatje met koffie en thee, lunchen en open spreekuren. Tijdens het open inloopspreekuur op dinsdag tussen 14.00 en 15:30 uur kunt u uw vragen stellen als u hulp nodig heeft, eenzaam bent of vrijwilligerswerk zou willen doen. U kunt met elke vraag bij Tom en De Driemaster terecht.
De Driemaster is tijdens het inloopspreekuur aanwezig met de Papierwinkel, voor mantelzorgondersteuning en het Vluchtelingenspreekuur.
Inwoners van Kaag en Braasem zijn elke dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 15.30 van
harte welkom in het wijkpunt. Wanneer blijkt dat er meer behoefte is aan persoonlijke en
gestructureerde opvang en begeleiding van ouderen en hun mantelzorgers zal WIJdezorg
hier ondersteuning in gaan bieden. Bij voldoende kandidaten zal er een dagopvang voor
ouderen in Leimuiden geopend kunnen worden.
• Voor deelname aan de algemene activiteiten kunt u binnen lopen wanneer u zelf wilt.
Deze activiteiten worden gefinancierd door de gemeente vanuit de wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO)
• Heeft u voor uzelf of uw familielid meer behoefte aan structurele opvang of begeleiding,
ga dan eens in gesprek met uw huisarts en vraag naar de mogelijkheden voor een zorgindicatie.
Deze vorm van begeleiding wordt gefinancierd vanuit de wet langdurige zorg (WLZ).

Heeft u vragen kunt u vanaf 4 oktober het wijkpunt lopen en/of contact op nemen met de
wijkcoaches van Tom in de buurt via telefoon nummer 088 900 4567. Vraagt u dan naar
team Kaag en Braasem.

Artikel bron: diverse zorgorganisaties