Toekomstvisie Hoogmade: nieuwbouw gewenst

Hoogmade – De toekomstvisie van Hoogmade is donderdagavond 24 augustus weer een stukje duidelijker geworden hoe de contouren van het dorp er uit komen te zien. Donderdagavond maakten veel bewoners van de gelegenheid gebruik opnieuw hun  ideeën, voorlopig voor de laatste keer, te spuien. En opnieuw werd duidelijk dat nieuwbouwwoningen vooral niet in het zichtveld van de bestaande woningen moet komen. Een bekend verschijnsel wat op meer plaatsen wordt gehoord. Het ziet er wel naar uit dat de gemeenteraad op 5 september het standpunt in gaat nemen dat na de realisering van Hoogmadese Wetering 1 in de toekomst verdere woonuitbreiding daaraan gaat krijgen. De ontsluiting van die nieuwbouw van starters en senioren woningen is nog wel een zorg voor veel inwoners en daar heeft de gemeente nog niet op geanticipeerd.

P1060611 (Small)

tekst en uitleg van mevr. Van Berkel (gemeente)

Op de invulformulieren voor het maken op op- aanmerkingen op de visie werd ook gebruik gemaakt om overige zaken aan de kaak te stellen zoals hondenpoepzakjes en de wens van een parkje. Die opmerkingen gaan naar de meldingen coördinator.

In overleg met bewoners is de herinrichting van het Noordeinde tot stand gekomen wat ook ter inzage lag. Opvallend daarbij is dat er op drie plaatsen buiten het dorp verkeersdrempels komen. Op de plaatsen waar nu auto’s in de berm worden geparkeerd wordt de berm aangepast met grastegels voor het overige blijft de inrichting zoals het nu is met onderbroken witte strepen aan beide kanten van de rijweg. Dat impliceert dat er geen rood vlak komt voor de fietsers terwijl de weg voor de fietsers als gevaarlijk wordt beschouwd. De reden: rood asfalt is drie keer zo duur en daar is geen budget voor volgens de gemeente woordvoerder. Vanwege de  (water)veiligheid gaat het hoogheemraadschap van Rijnland de waterkering ter hoogte van het bedrijf van Vlieger verhogen.

 

 

 

Auteur: Job Grovenstein