Tips van Cyclus tegen vastvriezen GFT-afval

Kaag en Braassem – In de winter kan het GFT-afval vastvriezen aan de minicontainer. Afvalverwerker Cyclus heeft een aantal handige tips om het vastvriezen zoveel mogelijk te voorkomen:

GFT bak

Zet de container de nacht voor het legen op een niet al te koude plaats en uit de wind (Bijvoorbeeld en indien mogelijk in de schuur of in de garage).

  • Leg onderin de container een krant of een eierdoos.
  • Stamp het afval niet aan.
  • Laat nat (tuin)afval eerst drogen voordat u het in de container gooit.
  • Maak het afval voorzichtig los van de wand, voordat u de container op de aanbiedplaats zet.
  • Gebruik geen zout om bevriezing van afval in de container tegen te gaan. Dit verontreinigt het afval namelijk.

Het kan voorkomen dat ondanks de voorzorgsmaatregelen de container vanwege de vorst niet kan worden geleegd. Cyclus vraag hiervoor uw begrip. Meer informatie over afval en afvalinzameling: www.cyclysnv.nl 

Artikel bron: Gem. KenB