TenneT start met verkeersveiligheidscampagne ‘Ben ik in beeld’

Regio – TenneT legt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aan tussen Beverwijk en Bleiswijk; de Randstad 380 kV Noordring. De nieuwe hoogspanningsverbinding is met een lengte van 65 kilometer het grootste project van TenneT in Nederland op land. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding is niet alleen belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad maar ook om de groene energie van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren.

tennet 2

Campagne ‘Ben ik in beeld?’

Onze verkeersveiligheidscampagne ‘Ben ik in beeld’ is er vooral op gericht verkeersdeelnemers te wijzen op het feit dat ze niet altijd zichtbaar zijn voor vrachtwagens. Bouwconcern BAM voert de aanleg tussen de Zuidelijke Ringvaart en Leiderdorp uit. Om weggebruikers bewust te maken van het feit dat TenneT en BAM aan het werk zijn, zijn wij op 30 november in alle vroegte gestart met een campagne op de Zuidweg in Rijpwetering waarbij fietslampjes zijn uitgedeeld aan voorbijgangers. Zowel voor TenneT als BAM staat veiligheid altijd op nummer één! En veiligheid gaat verder dan het dragen van een bouwhelm en het afschermen van mogelijk gevaarlijke plekken. Het gaat ook om het vergroten van het verkeersbewustzijn van de verkeersdeelnemers in de buurt van onze bouwlocaties.

Samen werken aan veiligheid

Zo plaatsen wij in de buurt van bouwlocaties bouwborden, zodat iedereen kan zien dat we aan het werk zijn. Verder passen we waar nodig de maximale snelheid aan en zorgt de inzet van verkeersregelaars tot een beter overzicht en dus veiligheid. TenneT Clustermanager Jaap ter Haar: “In overleg met de betreffende gemeente waar we aan het werk zijn, maken we altijd een verkeersplan. Dit zorgt voor de veiligheid van de omwonenden en weggebruikers in de buurt van onze werkzaamheden. Maar mensen kunnen zélf ook iets doen. En dat is vooral duidelijk zichtbaar zijn. Met deze verkeersveiligheidscampagne willen we mensen daarop wijzen.”

Iedereen een TenneT fietslampje

Woon jij in de buurt van de werkzaamheden en wil jij ook graag een TenneT fietslampje ontvangen stuur dan een mail met je adresgegevens naar info@randstad380kv-noordring.nl.

Over TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers. Met ongeveer 3.000 medewerkers realiseren we een omzet van 3,2 miljard euro en een totale activawaarde van 20,3 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het ontwikkelen van een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt en het faciliteren van de energietransitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. Taking power further.

Artikel bron: Tennet/KenBnieuws
Foto bron: Tennet.