SWA heet nu Rijnvicus

Regio – Het nieuwe werkbedrijf in de regio heet Rijnvicus.

Rijnvicus

In het logo staan twee mensen die elkaar de helpende hand bieden. Een metafoor die aanduidt dat de weg naar werk een kwestie is van elkaar versterken.

Rijnvicus is een samenvoeging van de Sociale Werkplaatsvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA), het Werkgeversservicepunt en het re-integratieteam van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

De belangrijkste reden voor de oprichting van Rijnvicus is de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Heroriëntatie op de uitvoeringsorganisatie was daarom noodzakelijk. Vanaf 1 januari 2018 is Rijnvicus een organisatie met circa achthonderd medewerkers.

Vanaf 1 januari 2018 voert Rijnvicus als verzelfstandigde afdeling van de gemeente Alphen aan den Rijn via dienstverleningsovereenkomsten de Participatiewet (voor het onderdeel werk) uit voor de gemeente Nieuwkoop en Kaag & Braassem.

Rijnvicus

Een vicus was in de Romeinse tijd een nederzetting met handwerkers en handelaren, een soort van handelsplaats. In Alphen was een dergelijke nederzetting te vinden. Het voorvoegsel Rijn staat voor het werkgebied van Rijnvicus de Rijnstreek, bestaande uit Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem.