St. Groen Licht richt vogelwerkgroep op

Kaag en Braassem – Het oprichten van een vogelwerkgroep van de St. Groen Licht is gericht op de vogelsoorten die in de gemeente Kaag en Braassem voorkomen en is een logisch gevolg op wat Groen Licht sinds jaar en dag doet aan vogelbescherming.

Het ligt allemaal in dezelfde lijn waar vogelwerkgroepen zich mee bezig houden, namelijk het monitoren van de vogelstand, weidevogels-beschermen, geschikte nestkasten plaatsen, zorgen voor educatie en excursies geven over vogels. En niet op de laatste plaats de bescherming van de kwetsbare leefgebieden van vogels, dus richten we ons op natuurbescherming.

De nestkasten die inmiddels uit het groenfonds zijn geplaatst, moeten ook bijgehouden worden, schoongemaakt, gecontroleerd op bevestiging etc.

Het streven is dat het aantal nestkasten voor verschillende vogelsoorten de komende jaren verder zal uitbreiden. Om dat ook beter te coördineren wordt een vogelwerkgroep opgericht, daarvoor zijn vrijwilligers nodig die zich willen inzetten voor vogels die in het wild voorkomen, dus ook op het gebied van planologie, want de natuur staat onder druk!

Ons doel is om gezamenlijk van Kaag en Braassem een vogel-vriendelijke gemeente te maken. Er liggen nu volop kansen omdat er de komende jaren huizen worden bijgebouwd, we willen nu een slag maken door op geschikte locaties nestelgelegenheid te creëren en we willen pleiten voor een zo groen mogelijke inrichting.

Wilt u ook een bijdragen leveren door bijvoorbeeld geschikte locaties aan te dragen en/of nestkasten inspecteren in het najaar. Wellicht telt u al vogels binnen de gemeente Kaag en Braassem. Meldt u dan aan via: stichtinggroenlicht@hotmail.com

Op de website staat al het één en ander aan informatie over de nieuw te vormen vogelwerkgroep, met daaronder de links naar: broedvogeltellingen, nestkastenbeheer & vogelstand:

 

Artikel bron: St. Groen Licht