St.Barbara Leimuiden-Rijnsaterwoude gaat samenwerking aan

Leimuiden/Rijnsaterwoude – De R.K. Begrafenisvereniging St.Barbara Leimuiden-Rijnsaterwoude heeft als doelstelling het op een waardige wijze verzorgen van een uitvaart voor haar overleden leden.
Dit wordt gerealiseerd met de inzet van vrijwilligers. De Barbara heeft geruime tijd gezocht naar versterking van het team van haar uitvaartverzorgers. Omdat het niet is gelukt iemand te vinden die voldoende beschikbaar is om op vrijwillige basis de taak van uitvaartverzorger op zich te nemen, zijn we overgegaan tot een vorm van samenwerking met een professionele dienstverlener. Annet Rietdijk uit Leimuiden zal, naast haar eigen activiteiten voor Uitvaartverzorging Rietdijk, het team van uitvaartverzorgers gaan versterken. Zo houden we de uitvaartverzorging dichtbij en wordt de samenwerking verstevigd. We willen Annet van harte welkom heten in ons team en hopen op deze wijze de uitvaartdienstverlening onverminderd te kunnen blijven verzorgen.
Artikel bron: R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara Leimuiden-Rijnsaterwoude