Speelplekken in beeld

Kaag en Braassem – De gemeente heeft veel speelplekken; er zijn op dit moment 100 officiële speelplekken (locaties met speeltoestellen). De speelplekken zijn over het algemeen klein, in de zin van een wipkip op de hoek van de straat. Gemiddeld zijn er in onze gemeente 3,5 speeltoestellen per speelplek.

De komende jaren werken wij toe naar grote centrale speelplekken. Wij zetten in op 1 passende speelplek per 75 kinderen tot zes jaar en 1 passende speelplek voor 100 kinderen van 7 jaar en ouder. Er blijft minimaal 1 speelplek per kern.

speeltuin met weiland

Onderhoud speelplaatsen

Het is belangrijk dat de speelplekken veilig zijn. De gemeente inspecteert de speeltoestellen daarom regelmatig. Daarnaast worden alle toestellen jaarlijks door een extern bureau gecontroleerd. Ziet u een technisch gebrek aan de speeltoestellen, geef dit dan aan ons door zodat wij het gebrek aan het speeltoestel snel kunnen repareren of kunnen besluiten tot vervanging van het toestel. U kunt dit doorgeven via het Digitaal Loket of via telefoonnummer (071) 332 72 72

Speeltuinen; de ontwerpen

In september en oktober hebben we een enquête uitgezet om kinderen en ouders mee te laten denken over het opknappen van 11 speelplekken. Ook zijn we op de locaties van de speelplekken geweest om de ideeën samen met kinderen en omgeving verder uit te werken.

Op 17 november zijn alle concept schetsontwerpen op de website gepresenteerd. Inwoners hebben tot en met 4 december de mogelijkheid gehad om te reageren op deze ontwerpen. Het overgrote deel van de reacties was positief. Daarnaast hebben wij een paar verzoeken om aanpassing gekregen en deze -in overeenstemming met de wensen van de kinderen- verwerkt.

In de samenvatting (Pdf) leest u de meest benoemde op- en aanmerking, uit de bijeenkomsten en uit de enquête en die de kinderen (over de toestelkeuze en invulling), en ouders (over zaken zoals veiligheid) over de verschillende locaties.

De definitieve ontwerpen zijn nu klaar en kunt u in de lijst hieronder vinden. Reageren is niet meer mogelijk. De volgende stap voor ons als gemeente is dat wij aan de slag gaan met het aanbesteden van de renovatie van de speelplekken zodat de ontwerpen uitgevoerd kunnen worden. Wij verwachten dat de speelplekken voor de zomer van 2018 klaar zijn.

Alle info op: http://www.kaagenbraassem.nl/wonen-en- leven/speelplekken_42201?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=speelplekken