Schrijf op 8 juni mee aan de toekomst van Kaag

Kaag – Donderdagavond 8 juni staat in het teken van het dorpsperspectief van Kaag. Aan de orde komen vragen als: “willen we nog woningen toevoegen aan Kaag. En zo ja, waar?”, “wat is waardevol en moet in de toekomst bewaard blijven?” “Hoe kunnen we dat dan doen?”.

De afgelopen weken zijn er al diverse gesprekken geweest met belanghebbende organisaties. Denk hierbij aan ondernemersverenigingen, dorpsraden, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen. U bent van harte welkom van 19.30 – 21.15 uur in De Stal.

Dit is de eerste van een reeks dorpsbijeenkomsten over de dorpsperspectieven. Dit hoort bij de actualisatie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV), die de komende maanden vorm krijgt. Met het dorp wordt gekeken welke ontwikkelingen er de afgelopen 5 jaar geweest zijn op strategisch niveau en op welke onderdelen de huidige structuurvisie achterhaald is. We starten de avond om 19.30 uur met een korte uitleg. Vervolgens is er een presentatie over de historische groei van het dorp. Daarna gaan we in groepjes aan de slag en wordt invulling gegeven aan een dorpsperspectief. Aan het einde van de avond is er een gezamenlijke afsluiting en een doorkijk naar het vervolg van het proces. Kijk voor meer informatie bij www.kaagenbraassem.nl/mrsv.

Afval Anders

Om te voorkomen dat inwoners meerdere avonden kort na elkaar uitgenodigd worden door de gemeente, organiseren we op 8 juni ook een inloopbijeenkomst over Afval Anders. U kunt bij een speciaal ingerichte presentatie de medewerkers alles vragen over deze nieuwe manier van afvalinzameling. Deze is ook in De Stal en u bent welkom tussen 18.00 – 21.00 uur.  Kijk voor meer informatie bij www.kaagenbraassem.nl/afvalanders.

Artikel bron: gem. KenB