Schoonderwoerd verkend nieuwe formatie raad

Kaag en Braassem – Floris Schoonderwoerd (PROkenb) heeft donderdag 29 maart, tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad, de opdracht gekregen en aanvaard om een verkenning te doen voor de raadsformatie.

Wethouder Floris Schoonderwoerd is vrijdag direct aan de slag gegaan met het proces voorstel zoals dat donderdag is geaccordeerd door de nieuwe raad. De twee grootste partijen, Prokenb en SvKB met elk zes zetels in de raad gaan uit van een ‘stabiel bestuur met een stevig draagvlak’ in de raad met een voorkeur voor voor een raadsbreed akkoord met de vijf fracties.

Schoonderwoerd is dan ook van plan met aal partijen te praten wanneer zij, net als de afgelopen vier jaar, zo veel als mogelijk gebruik willen maken van de kennis en betrokkenheid van de inwoners. het uitgangspunt moet zijn dat de gemeente meer partner dan beleidsbepaler wordt. Na 6 april worden Schoonderwoerd zijn bevindingen vastgelegd in een document van beleidsovereenkomsten en- en verschillen met een overzicht van voorkeuren. Hierna volgt een volgende stap om het proces te kunnen afronden.

Auteur: Job Grovenstein