S.V. Kickers ’69 gaat op zaterdag voetballen

Leimuiden – Steeds meer verenigingen zijn de afgelopen jaren met hun selectie op zaterdag gaan voetballen. Ook bij Kickers ’69 is de afgelopen jaren de belangstelling voor het seniorenvoetbal op zondag afgenomen. Nog niet zo lang geleden speelden er zeven (heren)teams op zondag. Dat zijn er nu nog maar vier. Wel zijn er op zaterdag twee seniorenteams gekomen. De doorstroom van jeugdspelers naar de zondagteams stagneert. Dat heeft zich niet beperkt tot de lagere (recreanten)teams. Ook de selectie zag de aanwas de afgelopen jaren vrijwel volledig wegvallen. Die ontwikkeling heeft zich dit seizoen versterkt doorgezet. De selectie is te smal geworden. Het bestuur heeft afgelopen periode diverse malen overlegd met de seniorenteams. Het resultaat is dat de selectie op zaterdag gaat voetballen en het huidige derde en vierde team en wellicht ook het damesteam op zondag blijven voetballen.

Tijdens de extra ledenvergadering wil het bestuur graag met alle leden overleggen over de overgang, die ook de nodige organisatorische wijzigingen zal meebrengen. Ideeën, suggesties etc. kunnen op deze avond uitgewisseld worden.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 20 december 2017 in de kantine van het clubgebouw aan de Beukenlaan te Leimuiden. De vergadering begint om 20.00 uur.

Artikel bron: Kicker'69/KenBnieuws