S.V. Kickers ’69 en Tennisvereniging Leimuiden zijn er bijna!!

Leimuiden – Bijna 4 jaar geleden was de start van een integraal plan, waar 3 partijen zich voor gingen inzetten, projectontwikkelaar Vibu, S.V. Kickers’69 en T.V. Leimuiden.

Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem stelde de kaders: toekomstbestendig en budgettair neutraal. Daarnaast faciliteert de gemeente het proces.

Het plan houdt in: sanering en bebouwing van de vuilstort naast de Meerewijck, sociale woningbouw op het huidige veld 3 van S.V. Kickers’69, een kunstgrasveld op veld 2 van S.V. Kickers ’69, het verleggen van het huidige trainingsveld en omvormen van dit veld tot volwaardig wedstrijdveld. Door het verleggen ontstaat voldoende ruimte om een extra baan ( 6e baan) bij T.V. Leimuiden aan te leggen en kan eindelijk een broodnodige minibaan voor de jeugd worden aangelegd.

het totale plan (gemeente)

Door de aanpassingen ontstaat voor de sportverenigingen een toekomstig bestendig sportpark, zoals gezegd het uitgangspunt van de gemeente. Nu, bijna 4 jaar en ruim 80 vergaderingen verder ( zowel in als externe vergaderingen), wordt dan het bijgestelde bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad en wachten de verenigingen vol spanning af of al hun werk in hun vrije tijd niet voor niets is geweest.

Indien de gemeenteraad na de komende 3 raadsvergaderingen dit plan goedkeurt, dan kunnen de verenigingen zich eindelijk gaan richten op het creëren van het toekomstig bestendig maken van hun parken, wat inmiddels hard nodig is.

Na realisatie van het kunstgras kan vrijwel ieder weekend weer gevoetbald worden bij Kickers ’69. Ook als het veel geregend heeft is een kunstgrasveld bespeelbaar. Afgelastingen van wedstrijden op dit veld is dan niet nodig. De jeugd hoeft op zaterdag niet meer teleurgesteld naar huis gestuurd worden. Voor trainingen in de avond wordt nu met enige regelmaat uitgeweken naar het kunstgrasveld van het voormalige SVOW in Weteringbrug. Met een eigen kunstgrasveld is dat niet meer nodig. Het huurcontract met de gemeente Haarlemmermeer kan worden opgezegd.

Met een kunstgrasveld kan Kickers ’69 huidige en nieuwe leden meer voetbalplezier bieden. Kickers kan zich dan voor wat betreft aantrekkingskracht weer meten met de andere voetbalverenigingen in Kaag en Braassem, die vrijwel alle beschikken over een kunstgrasveld. Tot slot valt nog te wijzen op recente ontwikkelingen. Steeds meer voetballers ruilen het zondagvoetbal in voor het zaterdagvoetbal. Het selectievoetbal verhuist met ingang van volgends seizoen ook naar de zaterdag. De druk op de zaterdag neemt dus toe en daarmee de behoefte aan (kunst)grasvelden die intensief gebruikt kunnen worden.

T.V. Leimuiden kan zich richten op het aanleggen van de extra baan en een minibaan. Hierdoor ontstaat er voor de senioren meer vrije speeltijd en competitie-ruimte, en kunnen er meer leden worden toegelaten. Voor de jeugd gaat er eindelijk een grote wens in vervulling, het aanleggen van een minibaan. Aansluitend kan T.V. Leimuiden de kantine en indeling van het complex aanpassen, alle knelpunten van nu kunnen dan worden opgelost. TV Leimuiden bekostigt dat zelf. Deze knelpunten kunnen alleen worden opgelost als de vereniging ook daadwerkelijk deze ruimte krijgt.

Inmiddels is bekend dat de woningbouw( grotere projecten) vanuit de Provincie Zuid-Holland na 2022 voor de gemeente Kaag en Braassem op slot gaat, dus is dit nu de laatste kans om dit project door te laten gaan. Het doorgaan en laten slagen van dit project is goed voor de verenigingen en er ontstaat een grote kans op de toeloop en behoud van extra leden. Maar ook voor de vele bedrijven en winkeliers is het doorgaan van dit project zeer belangrijk. Het werkt omzetverhogend, heeft een positieve invloed op sponsoring en verhoogt de leefbaarheid in Leimuiden.

Dit project is een voorbeeld van burger -en verenigingsparticipatie in de breedste zin van het woord. Vrijwilligers van beide verenigingen hebben er honderden uren werk in zitten, voor projectvergaderingen, intern verenigingsoverleg en dat gebeurt voor sommige vaak in de tijd van hun werkgever.

Nogmaals, nu is het moment om de kwaliteit van de sportparken op het broodnodige peil te brengen en de verenigingsparticipatie te belonen. De verenigingen kunnen dan weer vol plezier en enthousiasme aan hun toekomst werken.

Tekst is ingezonden.

Artikel bron: KenBnieuws