Ruud van der Star: ‘ik heb anderen niet in de hand’

Kaag en Braassem – Het formatieproces in de gemeente is de laatste fase ingegaan. Afgelopen maandag is door het formateurs Ruud van der Star (PROKenB) en Ger van Emmerik (SvKB) in een persgesprek tekst en uitleg gegeven over de stand van zaken en de verdere voortgang. Door beide formateurs is duidelijk gesteld het niet over personen te willen hebben maar wel dat beide fractie, naar aanleiding van de verkiezingsuitslag, beide één fulltime wethouder leveren voor de portefeuilles financiën en het sociaal domein. Voor de andere drie fracties, CDA, D66 en VVD was er dinsdag de mogelijkheid nog voor 1,5 fte college kandidaten voor te dragen waarbij zij uitgedaagd werden met creatieve oplossingen te komen. De formateurs hielden daarbij nog alle opties open en er kon nog geschoven worden met de verschillende takenpakketten. Een vertrouwelijk waarvan pas aan het einde (eind volgende week?) bekend wordt hoe de samenstelling van het college wordt.

Het bevreemd velen dat gisteren in het Witte Weekblad al werd gemeld dat Petra van der Wereld namens SvKB wethouder wordt met een lijst van taken. Het was een publiek geheim dat zij wethouder wilde worden maar om het nu al bekend te maken past niet erg in de strategie van de formateurs. Ruud van der Star: ‘ik ga daar niet over en heb niet iedereen in de hand.’ Op mijn vraag hoe het dan zit met het takenpakket antwoordt hij: ‘natuurlijk is het zo dat dat gebeurt wanneer alle collegeleden bekend zijn en er onderlinge afstemming heeft plaatsgevonden. Het is absoluut niet zo dat alles in beton gegoten is.’ Dat impliceert dat het, door Van der Wereld genoemde takenpakket in het WW, bij lange na niet het laatste woord is. Er kan nog veel geschoven worden. In de raad van 28 mei wordt dat wellicht helder.

In verband met vakantie was Petra van der Wereld niet bereikbaar voor commentaar.

Auteur: Job Grovenstein