Rumoerige avond over woningen Noordeinde

Hoogmade – Het Drieluik was donderdagavond 22 september bomvol met belangstellenden over de bouw van woningen van het plan Hoogmadese Wetering 1 en de bouw van extra sociale woningen aan het Noordeinde.

p1010081-custom

Het Noordeinde, aan beide zijden woningbouw??

Het werd een rumoerig avondje met vele vragen over de plannen waar lang niet altijd antwoorden op kwamen om de simpele reden dat nog lang niet alles is bekend. Wethouder Floris Schoonderwoerd legde nog maar weer eens uit dat het de consequentie van van de afspraken in de politiek waarbij is gekozen voor inspraak aan de voorkant van het proces en niet meer achteraf wanneer de politiek al een besluit genomen heeft.

Over het voorstel van het college aan de raad, om nader onderzoek te doen naar eventuele woningen aan het Noordeinde, was de meerderheid in de zaal  op tegen zo bleek uit de zeer kritische vragen. De vraag was met name waarom het college, nu Hoogmadese Wetering 2 is afgevallen, gekozen wordt voor het Noordeinde en niet voor de tweede optie Vlietpark/Zuideinde. Daar kwam geen rechtstreeks antwoord op. Met name de bewoners van de Graaf Willem II laan, Europaplantsoen en de bewoners van de Oude Kerkweg roerden zich. Het vrije uitzicht en het groen dreigt verloren te gaan en daar is niemand blij mee.

Wethouder Floris Schoonderwoerd benadrukte dat er nog niets zeker is dat dat het nu alleen gaat om nader onderzoek in te stellen naar de mogelijke bouw waarbij op voorhand de molenbiotoop van de Hoogmadense molen een belangrijk item is. Daarnaast moet de provincie willen meewerken maar daar is Schoonderwoord optimistisch over. Het betreft 15 tot 20 senioren woningen (1 hoog) mogelijk aan beide zijden van het Noordeinde, gerekend vanaf de molen tot het dorp.

De politiek is maandag 26 september in het politieke oordeelsvormende overleg aan zet om te reageren op het voorstel van het college, maandag 10 oktober wordt er een besluit genomen in de raad.

Auteur: Job Grovenstein