Ruim 1 miljoen naar SWA

Kaag en Braassem -De gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met het voorstel van B&W om eenmalig € 1.056.000 beschikbaar te stellen voor de SWA.  Samen met de gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan de Rijn ontvangt de SWA € 13.198.000 om de huisvestingslasten te verlichten en daarmee ruimte te creëren om meer mensen naar reguliere werkgevers te begeleiden. Daarnaast wordt beoogd een situatie te creëren waarin de huisvestingslasten van de SWA geen belemmering meer vormen voor de te maken beleidskeuzes.

Nadat de gemeente, samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop, incidenteel een bedrag van € 13.198.000 beschikbaar heeft gesteld, kan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling SWA drie leningen uit de BNG-leningenportefeuille van SWA vervroegd aflossen en daarmee de jaarlijkse vastgoedlasten terugbrengen tot een marktconform niveau van € 606.000.

Het raadsbesluit was uiteindelijk unaniem. SvKB, namens woordvoeder Riet Spaargaren, wilde instemmen onder protest maar dat corrigeerde burgemeester Van der Velde, je bent voor of tegen. Het werd dus voor het voorstel van B&W.

 

 

Auteur: Job Grovenstein