Renovatie Doesbrug levert enige verkeershinder op

Hoogmade – Tijdens de informatie bijeenkomst in de kantine van MMO werd door aannemer Hollandia duidelijk gemaakt dat de renovatie van de brug wel wat overlast voor de direct omwonenden oplevert. Omdat beide bruggendelen na elkaar worden gerenoveerd blijft de brug open voor het weg- en vaarverkeer. Om die reden worden verkeerslichten geplaatst om het verkeer te reguleren. Begin december wordt de brug ingeregeld, dan is er tijdens de daguren geen verkeer mogelijk.

De Doesbrug

Er si de afgelopen weken flink wat commotie geweest over de bruggen in de gemeente. Wethouder Yvonne Peters verzekerde de 25 toehoorders in de MMO kantine dat ze het goed doen. De brug over de Does blijft open tijdens de renovatie en de brugwachter blijft. De ondernemers hebben wel het verzoek gedaan dat de openingstijden worden verruimd maar verder overleg is nodig volgens Peters.

De renovatie wordt zodanig aangepakt dat de brug hierna nog zeker 25 jaar mee kan zo verzekerde projectleider Jan Hendriks van Hollandia. De brugaandrijving, de elektrische installatie, reparatie van het staal, de rij- en voetpaden, beton herstel en de hekwerken met slagbomen worden vernieuwd. En uiteraard wordt alles zodanig geconserveerd dat het 25 jaar mee kan. Er komt aan de oostzijde een damwand tegen het wegzakken van het looppad. Voor communicatie is een omgevingsmanager aangesteld die eventuele klachten moet weg nemen. Hiervoor is het emailadres: renovatiedoesbrug@hollandiaservice.nl en de telefoonnummers; 06-37343740 en 06-57523911 beschikbaar.

 

Auteur: Job