Reconstructie Herenweg en omgeving

Rijnsaterwoude – In 2017 heeft de gemeente, samen met de inwoners van Rijnsaterwoude, het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Herenweg in Rijnsaterwoude uitgewerkt. Eind 2018 gaan we van start met de uitvoering daarvan.

Wat gaan we doen?

Het project bestaat uit verschillende fasen. Er wordt gestart met het deel in de kern van Rijnsaterwoude De riolering, het asfalt en de openbare verlichting worden vernieuwd. De voorbereidende werkzaamheden van Oasen worden in november 2018 afgerond.

Planning en uitvoering werkzaamheden

Eind 2018 gaan we van start met de werkzaamheden. KWS Infra B.V. gaat de werkzaamheden uitvoeren. De aannemer zorgt voor communicatie over de exacte planning, wegafsluitingen en omleidingsroutes. Medio 2019 zijn de werkzaamheden afgerond. De omleiding die op dit moment al ingesteld is blijft actief tot half 2019.

Artikel bron: Gem. KenB