RAAT voor redding in zorg

Regio – De regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn wordt steeds krapper. Stilzitten is geen optie. Actie is nodig. En daarom hebben 21 zorg- en welzijnsorganisaties in deze regio de intentieverklaring voor het Regionale Actieplan Aanpak tekorten (RAAT) getekend.

Samen sterk voor voldoende gekwalificeerde medewerkers in de zorg

Kwaliteit van leven en werken staat voorop bij de samenwerkende partijen en daar zijn voldoende gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers voor nodig. In lijn met de berekening van ActiZ bestaan ook bij vrijwel alle leden duidelijke tekorten, met name voor de functies verzorgende IG en verpleegkundigen niveau 4 en 5. De urgentie is er en wordt ook onderkend door Care2Care en werkgevers uit de regio. Meer en anders opgeleide medewerkers zijn daarbij hard nodig.

Veel organisaties in Rijn Gouwe werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit of bereiden deze voor.

Met het actieprogramma “Samen sterk voor Rijn Gouwe!” worden de krachten gebundeld. Een daadkrachtige aanpak en concrete oplossingen voor de korte en langere termijn waar werkgevers en opleidingsinstituten nauw bij betrokken zijn.

Het actieprogramma bestaat uit 5 actielijnen: 1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit. 2. Verhogen van het opleidingsrendement. 3. Verminderen van het verloop in de sector (externe uitstroom). 4. Verminderen van onderlinge concurrentie tussen organisaties. 5. Vernieuwing.