Raad stemt in met lagere gemeentelasten

Kaag en Braassem – De gemeentelijke belastingen gaan voor 2019 lager uitvallen dan het college van B&W hadden voorgesteld. Zonder steun van de fractie van D66 koos de raad via een amendement niet voor de 2,3% verhoging die het college voorstelde maar voor 1,8% verhoging.

Op initiatief van Peter van Dijk van de VVD fractie werd in de begrotingsvergadering van maandag 12 november, samen met de fracties van CDA , PRO en SvKB voorgesteld het inflatiecorrectiepercentage op 1,8 procent vastgesteld in plaats van 2,3 procent. De fracties wilden het percentage naar beneden bijstellen om de belastingen niet hoger te laten stijgen dan strikt noodzakelijk. Veel bewoners merken al te weinig van de economische vooruitgang en hebben te maken met allerlei stijgende kosten zonder daarvoor gecompenseerd te worden.

Auteur: Job