Raad kiest voor instellen Rekenkamer

Kaag en Braassem – In de oordeelsvormende politieke avond op maandag 19 juni hebben de politieke partijen unaniem aangegeven te kiezen voor het opnieuw in het leven roepen van de rekenkamer. Zij willen niet wachten op een uitspraak van de nieuw gekozen raad op 15 maart 2018 zoals het college had voorgesteld. Wanneer op 3 juli de raad het besluit neemt kan de rekenkamer direct na de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag.

Rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan met als taak het toetsen van het door de gemeente gevoerde bestuur. De rekenkamer voert onderzoeken uit en doet naar aanleiding daarvan aanbevelingen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over deze aanbevelingen.

Auteur: Job Grovenstein